I FICU

A varietà du ficu lavurata di Fratelli Marano è chilla tipica du cusentinu, u Ficu Dottatu.
Nu fruttu purpusu è ccu l’acheni (a simenta) minusculi e ccu lu giustu equilibriju zuccherinu, u Dottatu è rinumatu cum’a meglia qualità i fichi du Mediteranniju.

News

U marchiu nuostru

slider

Ppe l’ordini ca superun’i trent’euri, a spedizijona è rigalata.

Paga sicuru cu PayPal

Cuntatti 24/7

Approfitt’i l’offerti nostri!