A lavurazijona

Ognie ‘stata, i seculi, supr’i collin’i l’entruterra Cusentinu si ripete lu gestu antich’i coglir’i fichi e di lassari siccari allu sulu supr’i cannizzoli,grat’i canni ‘ntrizzati, rispettann’accussi i metud’antichi da tradizijona.

Intr’u mis’i Settembri, doppu ch’i cuntadini, anu finit’u lavuru loru, i fichi siccati diventati jianchi, venunu purtat’alla Manthia allu laburatoriju artigianu di F.lli Marano, ppe d’esseri lavurati, rispettannu a tradizijona da ricett’i famighlia ca si tramanne du mill’e novicientutrenta.

Ognie fasa da lavorazijona è manuala, pecchi unn’esistunu machini ca ponu far’u lavuru da man’umana intra sa manifattura particulara.