China Simu

A Famiglia Marano lavure lu prezijusu Ficu Dottatu Cusentinu, faciennulu diventari nu prodottu dolciariju d’avuta qualità.

Ere lu mill’e novicientutrenta, l’annu ca Bartolo Marano a ‘nbentat’a ricetta segreta ca s’a tramannunu i patr’a fighliu

‘A Milassa c’ardure di cannella, laru, mirtu e d’atri speziji naturali ca sanu sulu i Fratelli Marano, fan’u segretu ch’ajiungiutu alla qualità du Ficu Dottatu, a’ssapuri sul’intr’i Fich’i Marano.

I Fratelli Marano su l’eredi da ricett’i famighlia, a conz’a priparun’alla sirata, quann’intr’a putiga ci sù sulu loru, patr’e figlhi.

Ad arb’a conz’è pronta ppe traspurmar’i Fichi Dottati du Cusentinu a pregiati Fich’i Marano frutti ca diventunu durci e ti spacchijun’a vucca ppe quantu su duci.

I Bellimuntu, u laboratoriu artigianalu s’è traspferit’alla Manthia, nu paisu vasatu du sulu alla parta vascia du tirrenu cusentinu, adduv’oji ci su li dua punti vendita e lu laboratoriju di F.lli Marano, e quannu ci passi davanti, l’arduru t’acchiapp’e ti mmutte dintra.

I Fratelli Marano calibrunu ccu sapienzija, tradizijona e novità. Ognie fich’è traspurmat’a durciu ed’è lavurat’e curat’a mana, un ci su machini ca puonu far’a meno da man’aggarbata.

Partiennu di tradizijonali Crucetti di fichi calabrisi s’arrive alli creazijoni cchiu audaci – c’ajungiunu u ficu all’atr’eccellenzi da Calabrija (u bergamottu, a garigalizija e lu pipariellu) – passannu ppe lì classici fichi alla ciucculata e la frutta candita e ammarrata.

Oji Fratelli Marano è sinonimu i qualità ppe quantu riguarde la lavorazijona du Ficu Dottatu Cusentinu (DOP) e tant’atri prodotti compres’a marmellat’i fichi, ch’a ncumingiari d’a terr’adduvu sì fanu, terra ricca e generusa, su oramaj’ apprezzat’ad ogne parta du munnu.