Fichi Marano

Domil’anni ed’un li ventari! Storija, archeologija e lavurazijona du ficu

I fichi si cuntun’anziem’i frutti cchiu antich’ i quann’è nat’u munnu. L’arbir’i ficu è statu truvatu intr’i siti archeologici cchiu antich’i l’umanità, i scritti parrunu di li sua ricchizzi, ppe li sua proprietà e ppe lla lavurazijona a crucia, ca nua chiamamu “crucetti”. I ricetti e li frutti su ancora guali all’usanza da lavorazijona di fichi dintr’a tradizijona mediterraneja e calabris’i na vota.

I popolazijoni ca su abbagnati du Maru Mediterraneu hanu canusciutu e cunzsiderat’i fichi grazij’alli primi cuntadini da Mesopotamija, da Palestina e d’Arabija ca ppe loru ere na ricchizza.

Anc’un’annu arrijeutu, i scenzijati i l’Università i Harvard hanu mustratu cum’u ficu ere coltivatu avoglia d’anni prim’i qauntu si penzsave, ancunu mill’anni prim’i l’uorghiju e du granu.

A scuperta straordinarija, è stata fatt’all’Isdrajele ‘ntramenti ca schavavunu ppe truvar’u villaggiu i Gilgal, ch’er’abitatu fin’a mmers’ad’unnicimila e quattrucient’ann’arrijietu. Hanu truvat’a presenza d’acheni (ch’è là simenta da fica) e sgagli d’arbir’i fic’ormaji carbunizzatu.

Si tenimu cuntu i sa scoperta, putimu diri ca l’arbiru i ficu è statu coltivatu a prima vota allu Mediju Orijentu.

Am’i diri puru ca ci su atri notiziji ca diciunu c’u ficu tene origin’i l’Asij’Uccidentala.

Alla Grecija, i fichi su spas’ad ogne vanna, è lu fruttu cchiu canusciutu. I grecij’ antich’u siccavunu e su mangiavunu ad ogn’e stagiun’i l’annu, c’accustavunu na jiunta i panu d’uorghiju e lu furmaggiu i crapa, e c’avastave e suverchijave ppe la jurnata.

Pausania nu scritturu e gijografu cunte du ficu sacru d’Elusei, ammarratu i nu puorticu. Accussi cum’atri filosofi e penzsaturi addiminavun’u ficu e li frutti sua intr’i scritti loru.

A lavurazijona stessa, di fichi, pari ca si perde d’intr’all’epuche cchiu luntani.

A “crucetta di fichi siccati”, ‘mpr’usempiju, ere già canusciut’ intr’i tiemp’antichi, tantu ca l’autori di classici a numinavunu intr’i scritti di l’opiri loru, di satiri d’Orazio alli trattati naturalistici i Columella.

Intr’i miti latini u ficu figure ccu carattiri cumplicati e cu cchiu facci: pari ch’ere sacru a Baccu, Diju da linfa e di l’energija vitala; ma u fruttu maturu e purpusu ere puru sacru a Priapo prutetturu di li jiardini.

L’arbir’i i ficu  ere puru collegatu allu capru: a Roma e alla Grecija, ppe chistu, l’arbiru i ficu serbaggiu (caprificus e tragos) venije chiamatu ccu lu stessu numu d’animalu sacru. 

“Ricordate, uomini, la vita di un tempo che la Dea ci dispensava, quelle trecce di fichi secchi e i fichi freschi e i mirti e il vino dolce e le aiuole di viole vicino ala pozzo e le olive che tanto rimpiangiamo!”

(Aristofane, La Pace, 569-579)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *