A varietà du ficu lavurata di Fratelli Marano è chilla tipica du cusentinu, u Ficu Dottatu.

Nu fruttu purpusu è ccu l’acheni (a simenta) minusculi e ccu lu giustu equilibriju zuccherinu, u Dottatu è rinumatu cum’a meglia qualità i fichi du Mediteranniju. U giustu ricanuscimijentu a s’eccellenza du cusentinu è statu ricanusciutu puru da Comunità Europeja, c’u vintidua i Giugnu du duamil’e unnici, ha fregiatu du marchiu D.O.P.

 

Storija, miti e leggendi du ficu

U ficu è in assolutu una di chianti cchiu antichi da storija, su stat’i primi civiltà agriculi da Mesopotamija, da Palestina e di l’ Egittu alla coltivari e spanniri a tuttu u bacinu du Mediteranniju.

Intr’u situ archeologicu i Gigal, nu villaggiu abitatu fin’a unnicimil’ e quattrucient’ann’arrietu, supr’i terri du jiumu Giordanu, su stati scoperti parti piccirilli du fruttu carbonizzatu, a dimostrazijona du fattu c’u ficu venije coltivat’ assaji prima du granu e di l’uorghiju.

A Bibbija parre du ficu cum’u primu “vestitu” da storija, Adamu ed Eva si su cuveruti cu pampin’i ficu, accussi cum’i truvamu rappresentati intr’i cchiu celebri opiri d’arte du munnu.

 

All’Indija, u ficu ere l’arbiru sacru i Visnu e Shiva, pu diventatu l’arbiru cosmicu du risvegliu i Budda, l’Arbiru da Vita ver’e propriju.

Puru l’egizij’ antichi cunzsideravunu u ficu n’arbiru cosmicu, anziem’ alla Fenice e alla Rinascita i Osiride, u Sulu.

All’antica Grecija u ficu è lu prutagunista d’assaji miti. Arbiru sacru, c’a‘nascita ven’ attribuguit’a Dionisio, er’amat’i Platone i na manera particulara, canusciutu puru cum’u “mangiaturu d’i fichi” e ricanusciv’allu ficu a proprijetà i rimborzari l’inteligenza.

Ppe lli romani u ficu ere sacr’a Marte, u veru fondaturu da città eterna e patru i Romulu e Remu, allattat’i na lupa all’umbr’i na fica. Pliniju sustenive ca

“Mangiar’i fichi ti fà fort’e giuvinu, ajiut’ alla salut’ i l’anzijani ed attempe li surchi supr’a faccia”.

L‘Imperatoru Augustu a’bbinave vulentijeri ccu llu furmaggiu e li pisci, Seneca allu panu, cumu pastu completu.

Citazijoni storiche supr’antica lavurazijona di Crucetti, quattru fichi ‘ncruciati e ammarrat’una ccu l’atra, si ritrovunu nent’i menu ca d’intr’i satiri d’Orazio e Columella, ca n’ha lassatu n’autorevol’ oper’agrarija (De Re Rustica) na testimonijanza prezijusa i na lavorazijona ca po avantari cchiu di domil’anni i storija:

“Atri scegliunu nu qualsiasu ficu verd’e gruossu, u spartunu a dua parti ccu na canna o ccu lli jiriti e d’accussì u mintunu a siccar’ allu sulu, cum’accustumunu l’africani e li spagnuoli, c’ajiunciunu e li mungiun’ unu ccu l’atru”.

Greci e Romani coltivavun’u ficu ‘ntensamenti, soprattutt’alla zona da Puglia, da Calabrija, da Campanija e da Sicilija adduv’ancora a produzijona è bon’abbijata e dintra na fas’i criscita.

Ancor’oj’i cuntadini calabrisi mintin’i fichi a siccari allu sulu, propriju cumu facivunu i popolazijoni prim’i loru ppe l’affidari pu alli mani di Fratelli Marano, ch’i lavurunu ccu passijona i tri generazijoni.